נחשים לא ארסיים בישראל

מתוך 42 מיני הנחשים הפזורים באזורי האקלים השונים בארץ, עשרים ושלושה הם לא ארסיים.
מה שהכי חשוב להבין הוא שנחשים לא ארסיים, אינם מהווים סכנה לבני אדם, הם חסרי יכולת לייצר ארס, והם יכולים לכל היותר לנשוך בהרגשה של איום לחייהם. עם זאת יש לקחת בחשבון את האפשרות להתפתחות של זיהום במקום הנשיכה עצמו. מדובר בחיות לא תוקפניות, שקטות, כאלו שאינן מזיקות, שחלקן רק נראות דומות למספר סוגים של נחשים ארסיים, וחצי ארסיים.
נחש לא ארסי לעולם לא יתקיף בכוונה תחילה, אלא אם כן יחוש מאוים מהתנהגותם של האנשים בהם הוא נתקל, סוג של התנהגות שתגרום לו להרגיש חשש לחייו.
נרצה להדגיש כי כל הנחשים הלא ארסיים הם חיות המוגנות על ידי החוק בארץ, וכל פגיעה, או אפילו ניסיון לפגיעה בהם, הוא עבירה פלילית לכל דבר, כזאת הכרוכה בקנסות כבדים, ועונשים קשים.
רק כאשר יחוש הנחש הלא הארסי מאוים, רק אז, הוא עלול לנשוך. אך כמעט תמיד ינסה להימנע ממגע, ולהימלט.