נחשים תת ארסיים בישראל

נחשים תת ארסיים מתייחסים לנחשים בעלי שיניים אחוריות, מרזביות לרוב נושכים את טרפם והארס ניגר משיניהם.

הארס של הנחשים התת ארסיים בישראל ככלל אינו מסוכן לבני אדם למעט אנשים אלרגיים, אך בשל הסיכוי לפיתוח אלרגיה אצל כל אדם וחוסר היכולת לזהות באופן מושלם ומראש לאלו סוגי אלרגיות גופנו יגיב. כמו כן הלחץ שבלוטות הארס מסוגלות לספק הוא חלש בהשוואה לנחשים הארסיים. עם זאת, יש להתייחס לקבוצה זו כקבוצת הנחשים הארסיים.

לקבוצת הנחשים התת ארסיים ישנן שתי שיניים הנמצאות בחלק הפנימי של הלסת העליונה, דבר המחייב את הנחש לנשוך את טרפו מבלי להרפות על מנת שהארס ייגר ביעילות אל תוך הטרף. עקב מיקומם האחורי ,שיניים אלו מפחיתות את הסיכוי להחדרה יעילה לקורבנות גדולים.

בישראל חיים מספר מינים מקבוצת הנחשים התת ארסיים להלן המוכרים לנו